Att slippa städa hemma regelbundet och dessutom kunna göra avdrag för detta på skatten är en vardagslyx för många, samtidigt som det håller hemmet i bättre skick en längre tid. Men hur funkar de nya rut-avdragsreglerna egentligen och vad för nya tjänster kan man göra avdrag för?

Randdelectronicpart2För att hålla hemmet fräsch och i bra skick länge utan att behöva köpa nya möbler eller renovera krävs det att man håller det både rent och i ordning hemma, att man är rädd om sina saker och verkligen tar hand om det som man har kärt, möbel- och inredningsmässigt. Det handlar om möbelvård, om att städa regelbundet och om att placera saker praktiskt, så att sköra saker inte slits ut i förtid. Med Hemkärt hemstädning kan man med fördel slippa städa hemma, och låta proffs ta hand om den biten.

Städning hemma är subventionerat av rutavdrag bland annat, och nu kan en läsa i Sveriges Radio Nyheter om hur de nya reglerna kring denna lag fungerar. För från och med i dag kommer själva rut-avdraget att utökas med ett flertal nya tjänster nämligen. Detta innefatyar bland annat arbete inom IT, in flytt men också inom trädgård. Samtidigt halveras beloppet som själva köparen av tjänsten får göra avdrag för. Fler ruttjänster men halverade belopp alltså, något som kan vara bra att veta innan man bestämmer sig för att beställa tjänster som ingår i detta kluster.

Nya RUT innefattar flyttjänster bland annat

FlyttkartongerVidare kan en läsa att man snart i hela tio år har kunnat göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, i och med själva rut-avdraget. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt och tidigare var maxbeloppet att dra av för 50 000 kronor om året, en summa som nu har sänkts till hälften, och ligger nu på 25 000 kronor, om man inte är över 65 år, då är det ingen skillnad i beloppet. De nya tjänsterna innefattar som nämnt allt från trädgård, till flyttjänster och IT. Flyttjänsterna kan man läsa mer om på Skatteverkets egna hemsida, och handlar om i stort sett detta:

  • Flytt av bohag mellan två bostäder.
  • Packning och uppackning.
  • Flytt av bohag till och från ett magasin, om magasineringen sker under en kortare period och är en del av flytten.
  • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
  • Arbetstiden för transporten.

Något som inte ingår i det avdragsgilla arbetet är kostnader för själva flyttbilen, drivmedlet samt hyran för eventuellt magasin med saker. Det gör att man måste tänka på att arbetskostnaden ska redovisas enskilt på flyttfirmans faktura.

Även på Expressen kan man lusläsa allt om just de nya reglerna gällande hushållsnära tjänster. Där står vidare att LO och TCO båda är kritiska till det nya, moderniserade avdraget. Det är inte meningen att det ska läsa arbetsmarknadens olika strukturella problem och vara ”enkla jobb” för nyanlända, för att arbetsmarknaden ska bli utvidgad och mer jämlik krävs många fler insatser för att stärka och sysselsätta, men även utveckla människor. Så även om det kommer skapa fler jobb är det viktigt att fortsätta jobba för en mindre segregerad arbetsmarknad, detta enligt bland annat chefekonomen på Landsorganisationen, LO.