En lyckad renovering har flera fördelar. Den åtgärdar slitage och fel, gör hemmet säkrare och mer funktionellt, och kan dessutom höja värdet inför en försäljning. Men renoveringar är kostsamma och det är inte alltid att det sparade kapitalet räcker. Då kan ett renoveringslån vara ett alternativ. Det finns dock några saker att överväga innan du väljer att ta ett sådant lån.

Hantverkare installerar gipsskivorBörja med att identifiera varför renoveringen görs. Om du behöver åtgärda allvarliga fel, som exempelvis sättningar eller fuktskador, är det viktigt att det görs så snart som möjligt. Dessa typer av renoveringar kan ofta vara ganska dyra och det innebär att pengarna kanske inte räcker även om du sparat en längre tid. I dessa fall är ett renoveringslån ett bra alternativ. Handlar det istället om en ren kosmetisk åtgärd är det i många fall bättre att skjuta upp renoveringen till dess att du kunnat spara ihop till kostnaden.

Vilka typer av renoveringslån finns?

Om du behöver ta ett lån finns två alternativ. Ett är att utöka ditt bolån. Det är möjligt om ditt lån är på mindre än 85 % av bostadens värde. Fördelen med det här alternativet är att det blir billigare eftersom banken har huset som säkerhet och det nya lånet nu ingår i de villkor som gäller för det ursprungliga bolånet. Något att vara uppmärksam på är dock att om du tecknade ditt bolån innan amorteringskravet infördes kan du nu vara tvungen att börja amortera.

Det andra alternativet är att ta vad många långivare kallar ett renoveringslån. Det är egentligen ett vanligt privatlån utan säkerhet och fungerar precis som sådana lån. Det innebär att räntan kommer att bli högre än för bolånet eftersom att en säkerhet saknas. Fördelen är dock att det går snabbt att få lånet och att det betalas tillbaka på en kortare tid än bolånet. Du har också möjlighet att jämföra olika erbjudanden för att välja det mest fördelaktiga.

För vilka renoveringar lönar sig ett lån?

Inte alla renoveringar är lika lönsamma, och det gäller särskilt om du planerar att renovera inför en försäljning. Grundregeln är att alla allvarliga fel som läckor och fukt ska åtgärdas. Därutöver beror det mycket på husets individuella förutsättningar. Om till exempel ytskiktet i badrummet har 30 år på nacken kan en renovering vara värdehöjande. Anledningen är att badrummet då är uttjänt, lätt kan få skador och ser slitet ut, vilket kan avskräcka köpare.

Exempel på renoveringar som inte är värdehöjande är främst sådana som inte passar in stilmässigt. Det kan vara att installera ett kök i rostfritt stål i ett torp från 1800-talet, eller att bygga ett lyxbadrum med jacuzzi i en annars nedgången villa från 60-talet. Det är också en risk att haka på trender eftersom de inte faller alla i smaken och snabbt blir daterade.

Hantverkare renoverar takFrågor att besvara innan låneansökan

  • Hur mycket behöver du låna för att täcka renoveringskostnaderna? Lägg också på en marginal för oförutsedda utgifter.
  • Kommer ökningen av bostadsvärdet att vara större än månadskostnaderna för renoveringslånet?
  • Hur mycket har du råd med i månadskostnader för lånet?