En skilsmässa kan vara uppslitande, svår och smärtsam. Det är lätt att känslor tar överhanden och bråk kan lätt uppstå när exempelvis bohaget ska delas upp. För att undvika onödiga konflikter är det fördelaktigt att anlita en advokat för att få vägledning.

Att fatta ett beslut och genomföra en skilsmässa är en svår och omfattande process. Det är inte enkelt att skiljas och mitt i den känslostorm som kan infinna sig ska en del juridik gås igenom för att skilsmässan ska kunna genomföras. Det är inte helt enkelt att veta hur du skiljer dig, vilka formulär som behöver fyllas i och hur bodelningen ska gå till. För att få guidning är det bra att hitta och anlita en advokat. Du kan hitta en bra advokat i Örebro om du bor där. Advokatkontoret ligger högst upp i Örebro slott och det tar endast 10 minuter att få dit från centralstationen. Du kan få all hjälp du behöver gällande din skilsmässa och bodelning hos dem. Fördelar med juridisk hjälp:

  • Bodelningsavtalet blir korrekt.
  • Bodelningen blir rättvis.
  • Onödiga konflikter undviks.

Skicka in ansökan till Tingsrätten

Domar klubba och en illustration av en familj

Det första steget för att skiljas är att lämna in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten. Om du och din partner är överens kan ni skicka in en gemensam ansökan. Om det finns barn under 16 år krävs det att ni har en betänketid på sex månader. Det är viktigt att försöka jobba tillsammans och göra det bästa av situationen för alla inblandades skull.

Bodelning ser olika ut för sambor och äkta makar

Bodelning betyder att du och din före detta partner gör upp ur ett ekonomiskt perspektiv. En bodelning ska göras vid en skilsmässa eller en separation. Det är olika regler som gäller beroende på om du är gift eller sambo. Vid bodelning för sambor ingår i huvudregel endast bostaden och bohaget som har införskaffats tillsammans. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen. Om du är gift gäller något helt annat. När du är gift är huvudregeln att all egendom ska ingå i bodelningen. Om det inte finns något gåvobrev eller äktenskapsförord ska allt delas lika. Det är bra att ha vetskap om att du inte kan tilldelas någon annans skulder.

Bodelningsavtalet är viktigt

Bodelningen är inte formellt löst förrän ett bodelningsavtal är upprättat och alla ekonomiska mellanhavanden är reglerade. Ett bodelningsavtal är ett väldigt viktigt avtal som inte sällan innebär många invecklade juridiska och ekonomiska frågeställningar. För att bodelningsavtalet ska bli rätt är det en fördel att ta hjälp av en advokat. Det är direkt avgörande att rätt frågeställningar faktiskt kommer upp till diskussion eftersom det är svårt att ändra sig när avtalet är påskrivet. I avtalet ska det framgå vem som ska äga vad. Bodelningsavtalet ska signeras av båda parterna och det är ett bevis på att era ekonomiska förbindelser upphör. Tänk på att ta kontroll över ekonomin efter skilsmässan, då den kan förändras drastiskt.

Juridisk hjälp vid konflikter

Ett par som får konsultation av advokat för att lösa juridiska ärenden i äktenskapDet är inte sällan som det kan uppstå diverse tvister kring bodelningen. Eftersom en skilsmässa kan röra upp många känslor är det lätt att stämningen blir infekterad och konflikter blossar upp. Därför är det betydelsefullt att ha juridisk hjälp som kan medla och se på saker med andra ögon.