Ett märke i en vacker trämöbel är aldrig kul. Visst kan patina vara vackert, men detsamma gäller inte tryckmärken och andra skador. Det är dock ganska enkelt att reparera lättare skador.

Att få bort mindre märken på trämöbler är för det mesta inte särskilt svårt, även om det beror på vilken typ av skada det rör sig om, och också vilken typ av träyta. Om möbeln är av massivt trä kan man slipa ned smärre skador, som ytliga repor, med fint slippapper. Om skadan är djupare får man ta till andra metoder.

Ett tryckmärke, där träfibrerna inte har skadats, kan ångas bort. Fukta en trasa av linnetyg och lägg den över märket. Stryk sedan över skadan med spetsen på ett strykjärn. Det är viktigt att strykjärnet är ställt på låg värme, eftersom ett för varmt järn kan ge fula brännmärken i träet. Ångan från det fuktade tygstycket får träfibrerna att svälla. Det kan dock behövas flera behandlingar för att fylla igen ett djupt tryckmärke.

Om ånga inte räcker

Märken som är för djupa för att ånga upp, eller som beror på skadade träfibrer, kräver andra metoder. Ett litet hack kan fyllas igen med plastiskt trä, som finns i flera olika färger. Det är viktigt att välja en färg som liknar det träslag som ska fyllas igen så mycket som möjligt. Det plastiska träet ska appliceras med en lite spackelspade, och slipas i träets längdriktning efter att det torkat. Slutligen ska det skadade området ytbehandlas på samma sätt som resten av möbeln.

Större skador repareras ofta bäst genom att man hugger till ett regelbundet format hål i ytan, och slår i en passbit. Precis som när man lagar en mindre skada med plastiskt trä är det viktigt att passbiten är så lik resten av träytan som möjligt. Den bör inte bara ha samma ton, fibrerna bör dessutom bilda ett liknande mönster. Lättast är att såga ut en rombformad passbit ur ett trästycke, och överföra dess konturer till möbelns yta med en Stanleykniv. Hugg sedan ut med mejsel, prova om biten passar i hålet, stryk på lim och slå i med hammare och kloss. Slipa sedan ytan jämn.