Det är vanligt att se trädgårdar som omringas av ett staket. Vilket staket som används beror på vilken funktion det ska ha. För att hitta rätt staket och bli nöjd med resultatet finns det några tips som är bra att ta del av inför köpet.

Oavsett anledning till varför du vill ha ett staket finns det modeller som passar. Staket används ofta som inramning eller markering av tomtgräns och för att hålla utomstående utanför. De används även runt altaner, pooler eller soptunnor. Staketens viktigaste egenskap är säkerheten för att hålla barn och djur inom trädgården och förebygga risken för olyckor. De kan dessutom kombineras med blommande rabatter. För att göra valet lite enklare finns det några tips att ta del av för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Tänk på detta inför köpet av staket:

  • Vilka funktioner och egenskaper staketet ska ha
  • Kontrollera tomtgränsen och mät platsen där staketet ska sättas upp
  • Jämför staketens modeller och material
  • Ta reda på hur staketet ska monteras och förankras

Välj rätt staket

Illustration på olika staketSyftet med att ha ett staket är alltid utgångspunkten för att kunna välja rätt. Ett staket som ska vara säkert för barn och djur behöver vara tätt och högt, medan staket för inramning kan vara glesare och lägre.

Att välja ett staket av bra kvalitet kommer att löna sig i längden. Det ska hålla för det nordiska klimatet med kyla, fukt och värme. Staketet bör också vara lätt att underhålla och allra helst vara underhållsfritt. Metall och tryckta träreglar behöver aldrig målas om och har en lång livslängd.

Även om monteringen av staketet endast görs vid ett tillfälle, är det uppskattat om det inte är för svårt eller kräver mycket förarbete. Ett jordankare slås ner i jorden medan en metallstolpe gjuts i marken. På dessa monteras sedan staketstolparna. Ibland kan bygglov behövas för vissa staket.

Olika modeller

Vit villa

Tre modeller ger säkerhet för barn och djur. Modell Herrestad är 90 cm högt, består helt av metall och är även godkänt för pooler. Modell Drömminge och Nydala är tillverkade av träreglar och metallstolpar, samt är anpassningsbara efter behov för staket, räcke eller avskärmning. Till samtliga modeller finns grindar.

Två glest byggda modeller fungerar som inramning. Modell Lerdala är anpassningsbart och tillverkat av underhållsfritt aluminium. Modell Altofta är lägre och tillverkat av metallstolpar och träreglar. Till båda modeller finns grindar.